Manifest PLATAFORMA D’AFECTADES PER LA CONCENTRACIÓ D’AEROGENERADORS

Les persones, entitats, col·lectius i administracions integrades en la PLATAFORMA D’AFECTADES PER LA CONCENTRACIÓ D’AEROGENERADORS, “PACA”, davant l’allau de projectes d’instal·lació de polígons industrials de generació d’energia elèctrica per mitjà d’aerogeneradors, impròpiament dits “parcs eòlics”, que afecten bona part de la Catalunya rural i, en especial, els territoris històrics de la Segarra, administrativament adscrits a les comarques de l’Anoia, la Conca de Barberà i la Segarra, vegueries de Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de Ponent, respectivament, MANIFESTEM:

Primer. La profunda estima que ens uneix per la nostra terra i la consciència que som afortunades de viure en un petit país, rebut amb unes condicions mediambientals, naturals,  econòmiques i paisatgístiques de les que ens sentim hereus i que ens pertoca aprofitar-les de manera intel·ligent, sostenible, participativa, democràtica i respectuosa.

Segon. La nostra més ferma convicció de la necessitat d’un canvi de paradigma energètic, que deixi enrere els models vinculats als combustibles fòssils i a l’especulació financera, i aposti per una transició ecològica basada en les energies renovables i en el respecte a les persones, que contribueix a frenar la crisis climática i a preservar, garantir i millorar un món més sa, sostenible i feliç per a les futures generacions.

Tercer. La voluntat que en aquest camí de transició energètica, se sumi el respecte per la preservació del patrimoni natural i cultural, per la salut humana, per la biodiversitat i per l’equitat territorial. Alhora, sigui un estímul i una oportunitat per la lluita contra el despoblament rural i pel desenvolupament del turisme, la producció agroalimentària de qualitat i les activitats complementàries i associades.

Quart. El nostre convenciment que en el camí del nou model energètic no hi tenen cabuda procediments administratius opacs que impliquen un greu atac al poder de decisió dels governs locals i una acció despòtica de menyspreu cap a la ciutadania i als Ajuntaments, els seus òrgans de govern més propers, i, en canvi, sí que han de contemplar mecanismes de participació ciutadana real, democràcia directa, transparent, ètica i honesta.

Cinquè. La preocupació perquè aquesta transició ecològica pretengui ser instrumentalitzada i justifiqui l’agressió a aquestes condicions mediambientals i paisatgístiques per al lucre d’unes poques empreses pertanyents a l’oligopoli energètic, que ens han portat al col·lapse de l’actual model destructiu i insostenible, o a la bombolla especulativa ultraliberal del capital, enginyeria macroeconòmica que té com a únic objectiu l’obtenció del màxim benefici financer.  

Sisè. L’exigència que qualsevol projecte que tingui afectació sobre el medi-ambient, el paisatge, la salut, l’activitat humana, el patrimoni natural i cultural i la qualitat de vida ha de comptar amb la participació ciutadana real, amb una valoració imparcial i exhaustiva del seu impacte, ha de garantir que no agreujarà la crisis del despoblament rural, ni danya les activitats pròpies del territori.

Setè. La constatació, pel que fa als polígons d’aerogeneradors, mal dits  “parcs eòlics”, que el nostre territori ja satisfà amb escreix la seva quota de solidaritat en la producció energètica amb el país, i que, en canvi, no rep les compensacions justes pel seu sacrifici, ni en forma de fiscalitat adequada pels municipis, ni en forma d’ajudes al desenvolupament local, ni tan sols en aprofitament de l’energia generada ni creació de llocs de treball.

Vuitè. El temor que els aerogeneradors, i en especial els nous que es projecten, d’enormes dimensions, generin afectacions per la salut de les persones que viuen en un radi de fins a 15 km, per la contaminació acústica de sons de baixa freqüència produïda en tota mena de circumstàncies de producció tal com demostren diversos estudis científics. A banda de la contaminació lumínica, el trànsit de vehicles pesats, l’emissió de CO2, i el convenciment que cal conèixer aquests efectes perniciosos i garantir totes les mesures perquè siguin innocus. 

Novè. La nostra aposta per l’aprofitament dels recursos naturals renovables, en especial la força del vent i la llum del sol, en un model de producció distribuït, amb un enfocament integral i planificat, de foment d’estalvi d’energia, de consum de proximitat, de garantia de creació d’ocupació digne i de qualitat, d’estímul de la riquesa local i de garantia d’un control democràtic i comunitari del sector energètic en pro del bé comú i en contra de la pobresa energètica.

Per tot això, diem 

SÍ a la transició ecològica, a les energies renovables i distribuïdes i, en especial, a l’energia eòlica. 

NO a la concentració d’aerogeneradors gegants en mans de corporacions privades i en perjudici del nostre territori i la seva gent i a l’agressió sobre el medi-ambient, el paisatge, la salut i el desenvolupament rural que comporta.  

Argençola, 1 de febrer de 2020

ADHESIÓ | PLATAFORMA D’AFECTADES PER LA CONCENTRACIÓ D’AEROGENERADORS

MANIFEST PDF

Contacte:
afectadesaerogeneradors@gmail.com