10A MATINAL D’INTERCANVI DE LLAVORS DE LA CATALUNYA INTERIOR 2022