Jornada tècnica Matinal Llavors

Jornada tècnica | Visió d’un món on viure des de la permacultura

És un moment de màxima urgència on cal observar la natura, aprendre dels seus patrons i actuar en conseqüència. Els fluxos d’energia són claus per distribuir l’economia, la producció i regenerar els ecosistemes. La permacultura proposa el coneixement com a l’energia intensiva, creativa ilimitant de la nostra producció.

En aquesta Jornada Tècnica parlarem de projectes consolidats que combinen cultius perennes i anuals, simbiosi entre fauna i flora i creixement exponencial de la fertilitat. La permacultura promou que la producció d’aliments es faci mitjançant sistemes sostenibles, eficients, resilients i biodiversos, un exemple emblemàtic dels quals és el concepte de “verger” o “bosc d’aliments que permet tendir a la suficiència alimentària, energètica i hídrica.

INSCRIPCIÓ JORNADA

Us hi esperem!