Aerogeneradors | SESSIÓ INFORMATIVA

 

Existeix una total desinformació de la població i ajuntaments del territori del grau de repercussió dels projectes de parcs eòlics de gran impacte presentats a la Segarra històrica, tot i que es troben en una fase inicial.

Fins al dia 20 de febrer es poden fer al·legacions per tal que siguin sotmesos a processos de valoració de l’abast de l’impacte ambiental.

El principal problema és el nou decret llei 16/2019 que ha deixat Catalunya sense planificació ambiental de l’energia eòlica que no permet una equitat i repartiment igualitari d’aerogeneradors i una socialització de les decisions en la seva implantació. Els promotors poden promoure on vulguin i només han de superar l’entrebanc de l’avaluació ambiental.

Cal saber l’afectació que suposa per al territori que els ha d’acollir, l’impacte ambiental i paisatgístic, la destrucció d’economies locals, l’afectació per la salut dels hàbitats i el risc de despoblament rural.

Cal valorar models alternatius d’energies renovables que reverteixin qualitat a les persones, territori, agricultura, turisme i paisatge: Models de baix impacte i elevada eficiència, d’autoconsum i energia distribuïda de proximitat, de copropietat ciutadana de les instal·lacions eòliques, i major repercussió econòmica de l’explotació sobre la zona afectada.