Sessió informativa | Energies renovables per descomptat, però amb planificació

Videoconferència oberta a tothom, divendres 29 de maig a les 7 de la tarda.

Link accès Sessió Informativa “clicar”

Des de la Plataforma creiem que una transició energètica ordenada és possible però cal que l’administració sigui sensible a les opinions de tots els experts i les persones del territori. Per això, cal un programa de transició ecològica i un pla estratègic amb visió de país.

Demanem la derogació o suspensió del RD 16/2019, que ha provocat la proliferació de projectes de parcs eòlics concentrats en determinats punts del territori, amb indefensió per part dels Ajuntament afectats i sense escolta activa de les persones afectades. Alhora, el marc adequat ha de ser la llei de transició energètica desenvolupada amb la participació de la ciutadania, que contempli un model distribuït, des de l’equitat territorial, el foment de l’autoconsum i la governança democràtica, i que instauri una Agència de l’Energia independent, pública, transparent i amb capacitat per a desenvolupar-se. Mentrestant, exigim una moratòria de llicències de nous polígons generadors d’energia que no siguin d’autoconsum o que no ocupin ja urbanitzat, mentre no s’aprovi la llei de transició energètica.

Al mateix temps, defensem la descarbonització energètica, amb el desplegament de les renovables, des d’un creixement integrat amb els valors socials, mediambientals i paisatgístics, basat en les potencialitats fotovoltaiques aprofitant edificis existents, habitatges, industrials o ramaders i infraestructures o carreteres i completant amb les eòliques, repartides amb els mateixos criteris; per contra, ens oposem a la depredació de sòls agrícoles de bona qualitat i d’espais d’alt valor patrimonial, de biodiversitat i paisatge, així com la degradació amb la construcció de grans vials i línies d’alta tensió, estructures gegantines i perjudicis a la biodiversitat en general i a l’avifauna en particular.