DES DE LA PLATAFORMA D’AFECTADES PER LA CONCENTRACIÓ D’AEROGENERADORS ”PACA”, EXIGIM RESPECTE AL TERRITORI I MORATÒRIA EN LES LLICÈNCIES

————————————————————————————————————-

I mentre no paren de presentar-se nous projectes que s’encavalquen uns damunt dels altres, la Ponència dona llum verda a 9 parcs eòlics que fa posar els pèls de punta als habitants del territori central i sud de Catalunya. Quin és el criteri d’aquestes decisions? en què es fonamenta la seva decisió?

Sota la bandera de l’emergència climàtica i de la transició a energies renovables, no és cert que el Govern estigui complint el seu mandat. No s’està donant en un marc de seguretat i transparència, de recerca de consens i molt menys que la implantació es fa de forma ordenada, ni tampoc que es té en compte l’impacte acumulatiu dels projectes, que es respecta el paisatge i el patrimoni natural, ni que no es comprometen els valors i funcions ambientals i agràries del territori. Mentre sembla que únicament es pensi en els MW assolits, es deixa de banda a les persones, el territori, la biodiversitat i la democràcia participativa.

El fet que estudis científics demostrin que aerogeneradors d’aquesta alçada afecten a la salut de les persones que estan a menys de 15 km per causa de la contaminació lumínica, sonora i infrasons, no és un criteri suficient per vetllar per la seguretat de les persones?

El fet demostrat que aquesta concentració d’aerogeneradors incrementa el despoblament rural i no genera llocs de feina, no és un criteri suficient per optar per tot el contrari i ajudar a fixar gent al territori rural que produeix els aliments?

La pèrdua d’hàbitats d’interès comunitari, espècies vegetals i animals, patrimoni natural, paisatge rural tradicional i biodiversitats no és tampoc motiu suficient?

El desequilibri i manca d’equitat territorial no és suficient motiu? El model proposat destrueix el territori i no genera cap benefici pels territoris perjudicats, més enllà de quatre engrunes en forma de donacions caritatives per part de les empreses promotores. I no acceptem que es pretengui condicionar a que el recurs de l’aire es concentra entre l’Alta Segarra i les terres de l’Ebre: l’aire és present a la major part del país, el que varia és el preu del sòl i l’oposició a la qual han de fer front les empreses promotores, i aquests territoris ja estan mobilitzats.

Davant l’opacitat i desmesura de la situació actual cal aturar-ho tot per reprendre el rumb. Les decisions d’ara poden causar la depredació i la destrucció del territori per les dues properes generacions.

Per tot plegat, exigim la moratòria immediata d’aprovació de projectes d’actuació específica d’interès públic i d’autoritzacions administratives pel desenvolupament de parcs eòlics (indústries aerogeneradores d’electricitat) fins que no s’hagi desenvolupat la planificació sectorial de la implantació tal que preveu Decret-Llei i fins que es defineixi el model de transició cap a una energia descarbonitzada i desnuclearitzada en el marc de la  llei de la transició energètica de Catalunya que està elaborant el Parlament.

Volem una Transició ecològica i equitat territorial. No volem Especulació energètica ni depredació territorial.

La propera de sessió informativa de la PLATAFORMA D’AFECTADES PER LA CONCENTRACIÓ D’AEROGENERADORS ”PACA” i trobada de col·lectius, administracions i persones perjudicades serà el 3 d’abril a les 7 de la tarda a al Sala Buireu de Cervera.

No perdis l’oportunitat d’estar informat.