La PACA denuncia una Llei Òmnibus ambiental que persegueixi la desregulació ambiental i la mordassa ciutadana

El Conseller de Polítiques Territorials de la Generalitat, Damià Calvet, ha anunciat que el Govern està preparant “una mena d’òmnibus” de tramitacions administratives per accelerar la gestió i aprovació d’expedients en matèria urbanística i ambiental. Entre d’altres mesures, es proposa escurçar terminis i habilitar el mes d’agost perquè sigui possible tramitar expedients.

Des de la Plataforma d’Afectades per les Concentracions d’Aerogeneradors avisen del risc que aquesta mena de disposicions acaben repercutint en la simplificació de terminis i la disminució de garanties jurídiques, tècniques i ambientals dels projectes i en el perjudici dels drets d’informació i participació de la ciutadania i les entitats públiques i privades afectades. En aquest sentit, cal recordar la darrera Llei Òmnibus, aprovada l’any 2011 pel Govern d’Artur Mas i les seves conseqüències en la liberalització del mercat de l’habitatge d’ús turístic, bona part de les quals encara estem patint. 

L’agenda verda catalana, en la qual el Conseller justifica la proposta, i la transició energètica verda, no passa per una tramitació exprés dels expedients, sinó per un procés de polítiques d’equitat territorial que vetllin pel respecte i la recuperació de la biodiversitat, la natura, el patrimoni i el paisatge, fent seguiment dels referents de les polítiques europees verdes, i per un model de producció i distribució energètica desconcentrat i distribuït allí on hi ha més població i més demanda, transparent, públic, democràtic i net. 

En conseqüència, exigim que qualsevol modificació de la normativa es faci sense perjudici del  medi ambient i la democràcia participativa i atenent les demandes i els drets de la societat civil, tenint en compte els criteris dels petits municipis, que seran els més afectats en aquests expedients, i el màxim consens social i polític.

Argençola, 22 d’abril de 2020