LA PACA PORTARÀ AL PARLAMENT LA DENÚNCIA CONTRA LA CONCENTRACIÓ EÒLICA

El passat 3 de juliol de 2020 la Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors va fer una trobada telemàtica amb les diputades al Parlament del grup de la CUP Natàlia Sánchez i d’en COMÚ PODEM David Cid i Lucas Ferro. 

La reunió tenia per objectiu traslladar-los les reivindicacions de la PACA (plataforma que agrupa de 26 entitats i més de 150 particulars de tot Catalunya) sobre moratòria de llicències fins que es publiqui la llei de Transició Energètica, també la revisió de l’actual Decret 16/2019 i l’elaboració d’un Pla sectorial territorial per tal d’ordenar i establir criteris de desenvolupament de les energies renovables i la participació dels ajuntaments i la ciutadania. També hi van afegir la conveniència del foment a les instal·lacions d’autoabastiment energètic, la defensa del paisatge i des sòls no urbanitzables i l’homogeneïtzació de la fiscalitat municipal amb aquestes empreses energètiques. 

El resultat de la reunió va ser molt positiva. La predisposició i tarannà a debatre i a fer canvis encoratja als membres de la PACA per seguir avançant cap a un altre model més sostenible, just eficaç per arribar al 100% de les energies renovables l’any 2050, amb respecte pel territori i la seva gent. 

Es va acordar promoure des de les dues formacions una trobada amb la participació de tots els grups del Parlament i per una compareixença en comissió parlamentària per traslladar les propostes PACA pel desenvolupament respectuós de les eòliques, així com, presentar proposta de resolució (PR) conjunta a la comissió de territori, d’agricultura i d’empresa. 

A més, es va proposar que el Govern dicti un nou Decret Llei que reguli el desenvolupament de les renovables (eòlica i solar) evitant la saturació i la concentració en uns territoris concrets i els perjudicis a la seva població, mentre no es presenta la Llei de transició energètica, la qual ja va en retard. En aquest sentit, es demanarà una compareixença del responsable de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i del propi Conseller de Territori, Damià Calvet, al Parlament, perquè exposin quin model de transició energètica i afectació sobre el territori conceben, i la reivindicació perquè s’accelerin els tràmits legislatius per l’aprovació de la Llei de Transició Energètica de Catalunya, que hauria de regular el sector. 

A la vegada, es va subratllar la necessitat urgent de l’activació de la Taula per a la transició energètica i de transparència i fluïdesa comunicacions i trobades amb el Departament de Territori i els responsables de Medi Ambient. 

La PACA té prevista ben aviat una trobada amb representants d’Esquerra Republicana, i espera en breu poder parlar amb membres de tots els grups polítics del Parlament. De moment, la PACA intentarà traslladar-los els Objectius prioritaris, que són, primer aconseguir que es presenti el més aviat possible la Llei de Transició energètica, segon que mentrestant es presenti un Decret nou que complementi les deficiències del 16/2019, i tercer que s’elabori conjuntament amb les entitats del territori el Pla sectorial. 

Per altra banda, la PACA, i les entitats adherides, segueixen presentant al·legacions contra els macro-projectes de “parcs eòlics” que han sotmès a informació pública des del Departament de territori i sostenibilitat i anuncia una nova campanya d’informació i debats públics sobre el model energètic sostenible, sobirà, democràtic i respectuós.